Engels

Vrijwaringsclausule

Vrijwaringsclausule

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor informatieve doeleinden. De informatie op PAMAS en haar activiteiten wordt verzorgd door PAMAS. Hoewel we ernaar streven de informatie up-to-date en correct te houden, maken we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten , diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Materialen op dit platform kunnen zonder enige kennisgeving worden gewijzigd. Alle beslissingen en activiteiten die u onderneemt gebaseerd op deze informatie zijn daarom strikt voor uw eigen risico.

In geen geval is PAMAS aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of revenuen voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze website.

Via deze website bent u in staat om inhoud van overige websites te bekijken door het volgen van hyperlinks naar andere websites dan de PAMAS website. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van een van deze andere sites. Het opnemen van een gesyndiceerde inhoud of hyperlinks impliceert niet noodzakelijkerwijs een relatie, aanbeveling of endorsment van de inhoud of de standpunten die de andere websites uiten.

De functionaliteit op deze website wordt u gratis aangeboden. Wij doen ons best om deze website in de lucht te houden. PAMAS is echter onder geen voorwaarde verantwoordelijk voor, noch aansprakelijk voor het niet in de lucht zijn van deze website.

Auteursrecht

De PAMAS website is eigendom van PAMAS. Deze wensite mag enkel gebruikt worden voor persoonlijke en niet-commerciele doeleinden.

Wij respectere volledig het juridisch eigendom van iedere inhoud die beschikbaar is via het platform (verstrekte cursus informatie). Indien, per ongeluk, een auteursrecht wordt geschonden, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Iedereen die deze website gebruikt behoudt volledige zeggenschap over persoonlijke en organisatie gegevens die zelf ingevuld zijn.

Geheimhoudingsverklaring

Tijdens het gebruik van de PAMAS backoffice website geeft u informatie door aan PAMAS (met inbegrip van uw persoonlijke en organisatorische gegevens). Door het geven van uw informatie aan PAMAS, geeft u ons het vertrouwen om deze de juiste wijze te behandelen. Wij zullen uw content als vertrouwelijke informatie te behandelen, met uitzondering van die informatie die relevant is voor de bezoekers van het publieke deel van de PAMAS website (www.pamaskeurmerk.nl) zoals duidelijk aangegeven bij het indienen van uw cursus.