Engels

Over Pamas

Pamas biedt een overzicht van maritiem cursussen op academisch niveau. Pamas is een keurmerk van en voor de maritieme industrie. Het keurmerk wordt door deskundigen uit de sector toegekend aan cursussen die voldoen aan de vastgestelde kwaliteitscriteria door het bedrijfsleven.

Achtergrond

Bedrijven in de maritieme industrie zijn voor de ontwikkeling van hun hoger opgeleid personeel op zoek naar goede technische cursussen op academisch niveau. Zowel bedrijven als kennisinstellingen hebben geconstateerd dat een overzicht van cursus aanbod, kwaliteit en samenhang ontbrak. Daarom hebben zij gezamenlijk het Pamas keurmerk in het leven geroepen.

Doelstelling

De gezamenlijke doelstelling van bedrijven en kennisinstellingen is het via het Pamas keurmerk stimuleren, organiseren en faciliteren van een door de maritieme sector erkend kwalitatief programma-aanbod van technische academische nascholing ten behoeve van de kennisontwikkeling van professionals in de sector.

Dit programma zal worden ingezet ten behoeve van de kennisontwikkeling van zowel startende en gevorderde werknemers in de sector. Het cursusaanbod richt zich op basiskennis en verbreding en verdieping van technische en systeem-analytische kennis met hun toepassing binnen de verschillende maritieme sectoren. Kennis die noodzakelijk is om uitvoering en/of leiding te kunnen geven aan ontwerp en integratie van complexe maritieme systemen.

Wie zijn wij?

De Pamas organisatie is opgericht om de Pamas keurmerkregeling onafhankelijk en professioneel uit te voeren. Naast ons secretariaat bestaat de organisatie uit een programmaraad en de beoordelingscommissie.

De programmaraad is verantwoordelijk voor de keurmerkregeling en de uitvoering daarvan. In deze raad zitten bedrijven en kennisinstellingen die het brede maritiem technische domein vertegenwoordigen.

De beoordelingscommissie bestaat uit tenminste 3 onafhankelijke vaste leden en kan per cursus worden aangevuld met een inhoudelijk materie deskundige.
De vaste leden per 1 januari 2015 zijn:

De volledige keurmerkregeling is hier te downloaden. Wilt u meer informatie stuur dan een email met uw vraag naar info@pamaskeurmerk.nl of neem telefonisch contact met ons op op nummer 06 1239 0857